akciocsoport


2001-ben…


A Börzsöny Akciócsoport 1999 márciusában alakult természetjárók baráti közösségéből. Feladatul a börzsönyi természetjárás körülményeinek javítását, a természetes állapotok fenntartását és helyreállítását tűztük ki. Célunk a Börzsöny-hegység megóvása, megismertetése és megszerettetése.

Ennek megfelelően tevékenységi körünk két fő részre bontható:

1. Turizmus, a Börzsöny-hegység megismertetése és megszerettetése.

A Börzsöny-hegység területének jelentős hányada a Duna-Ipoly Nemzeti Park által levédett, az itt található élőhelyek, életközösségek, környezeti állapotok természet-közelisége, sok helyütt érintetlensége miatt. A hatósági védelem szerves kiegészítője az itt fellelhető természeti és kulturális értékek megismertetése, a környezeti nevelés, a környezettudatos gondolkodásmód kialakítása.

E céllal szervezzük országos népszerűségnek örvendő teljesítménytúráinkat: tavasszal az ötven kilométeres Teleki Pál Emléktúrát, ősszel a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen rendezett, a Börzsöny különböző tájait bemutató, Börzsöny Vándortúrát, valamint, 2002-tõl, a decemberi Börzsönyi Vulkántúrát; melyek több száz fő körüli indulót vonzanak évről-évre. Túráink célja a hegység változatos felszíni formáinak, élővilágának, kulturális emlékeinek megismertetése, a környezeti és egyéb értékek tiszteletének kialakítása.

Fontosnak tartjuk a hegységet látogató, szabadidejüket itt töltő kirándulók által használt turistautak minőségének javítását. A tájékozódást segítő útirányjelző és helymegjelölő táblák kihelyezését 2001-ben kezdtük meg, az Ifjúsági- és Sportminisztériumhoz és Pest - Megye Önkormányzatához benyújtott sikeres pályázatainknak köszönhetően. A táblázásban és az ehhez kapcsolódó útvonalak jelzéseinek felújításában partnerünk a Duna-Ipoly Nemzeti Park.

"Börzsöny" című, havonta megjelenő kiadványunk segítségével szintén a hegység megismertetését, a környezettudatos gondolkodásmód kialakulását szeretnénk elősegíteni.

Tevékenységünk jelentős részét alkotja még az Egyesület tagkeretén belüli turizmus. Kirándulásaink célpontja elsősorban a Kárpátok hegyvonulata, a Felvidék hegyeinek, történelmi városainak bejárása, felfedezése. Tagjaink közül többen jártak már Európa legmagasabbnak mondott hegycsúcsán, a Mont Blanc-on, szervezett túra keretében.

2. Természetvédelem, a Börzsöny-hegység megóvása.

A Börzsöny-hegység az Északi-középhegység egyik népszerű pihenő- és turistaközpontja. Ennek ellenére, valamint felszíni adottságai, belső részeinek nehezen megközelíthetősége miatt viszonylag jól megőrizte a Természet évezredek folyamán kialakult harmóniáját. Nagy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park védelme alá tartozik. Vannak azonban olyan, a hegységben található területek, melyek, bár arra érdemesek, nem védettek.

Egyesületünk három területtel foglalkozik kiemelten, főbb természetvédelmi programjaink:

1. "A Dél-Börzsönyi kisvízfolyások, patakok élővilágának feltérképezése és revitalizációs tervük elkészítése védetté nyilvánítás céljából "

2. "A Börzsöny-hegység Csóványos - Árva-kút közti területének felmérése fokozottan védetté nyilvánítási céllal"

3. "Nagymaros - Kismaros - Verőce ártéri jellegű Duna-partjának feltérképezése védetté nyilvánítás céljából" Mindhárom program elsődleges célja az érintett területek élővilágának feltérképezése.

Bioindikációs felméréseinket a Göncöl Alapítvány, a Tölgy Természetvédelmi Egyesület, a Pest Környéki Madarász Kör, a Mátyásfa Környezetvédelmi Egyesület munkatársival és önkénteseivel közösen végezzük. A felméréseket követően, a Természetvédelmi Hatósággal együttműködve szeretnénk e területek védetté nyilvánítását elérni.

Munkánk során szoros kapcsolat alakult ki a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival is. Az erdészeti fakivágások szabályozását hagyásfák jelölésével, a vágott területek megfigyelésével, kutatásával segítjük. Terveink közt szerepel egy ilyen témakörrel foglalkozó tanulmány elkészítése. A zöld turizmushoz kapcsolódva rendszeresen szervezünk szemétszedő akciókat, a Nemzeti Park munkatársaival, illetve önkéntesekkel.

(2001 – bemutatkozás, www.borzsonyhegy.uw.hu)

 

… és 2010-ben


Hogy mi is az a Börzsöny Akciócsoport (továbbiakban BA)? Egy 1999-ben, lelkes fiatalokból alakult természetjáró egyesület, mely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a Börzsönyt megismertesse, megszerettesse és megóvja. Ennek szellemében szervezett teljesítménytúrákat, szemétszedő túrákat, helyezett ki csúcskönyvet a Csóványosra, épített információs táblákat a hegység számos pontján, hirdetett irodalmi és fotópályázatokat, terjesztette Börzsöny című havilapját, stb… A kezdeti lendület 2003 táján hagyott alább; az ifjúi hévet felváltották az életbe való beleállás felelősségteljes feladatai és ambíciói. Mára egyedül a teljesítménytúrák maradtak azok az események, ahol az egykori tagság újra találkozhatott, illetve az egyesület hírneve tovább öregedhetett. Napjainkban a BA-t egy értékelvű természetjáró közösségként lehet aposztrofálni, mely teljesítménytúráival a Börzsönybe és más hegységekbe igyekszik csábítani a teljesítménytúrázó társadalmat. (Az utóbbi években ez sok esetben missziós tevékenységgel is járt, amely során rehabilitálni próbáltunk olyan történelmi személyiségeket, eseményeket, melyeket a XX. század második felének kommunista diktatúrája méltatlanul kivetett magából.) De ne feledkezzünk meg arról a munkáról, amely során az utóbbi két esztendőben felmértük a hegység turistaútjait, létrehoztunk egy adatbázist, és annak adatait felhasználva hozzáláttunk a 2001-2002-ben kihelyezett táblák felújításához, és újak kihelyezéséhez. Itt tartunk most. Valószínűleg a BA továbbra sem lesz több tucat túrázót tömörítő tömegegyesület, ha csak lelkes (és az értékrendjével) azonosuló fiatalok át nem veszik a kezdeményezést. De igyekszik továbbra is életben (és a köztudatban) maradni, ezért 2011-ben a teljesítménytúrák mellett más területeken is megpróbálunk újra szárnyat bontani.

A főbb csapásirányok 2011-ben:

  • a borzsonyhegyseg.hu weboldal felépítése

  • a Börzsöny Egylet létrehozása

  • a börzsönyi tábláink felújítása, újabbak építése

  • partnerség kiépítése a Börzsönyben működő egyesületekkel, hivatalos szervekkel

  • a Börzsöny című újság felélesztése

  • a teljesítménytúráink szervezése

  • hivatalos szakosztállyá válás a Váci Reménység egyesület berkein belül

Mindezek által a Börzsöny megismertetése, megszerettetése, megóvása.

(2010 – Manifesztum a tagsághoz és a szimpatizánsokhoz)

***

 

Kapcsolat:

 

Az egyesület címe: 2600 Vác, Kandó K. utca 33.

e-mail: borzsonyhegyseg[kukac]gmail.com

telefon: 0670/3124560 (Kenyeres Oszkár, ügyvivő)